Chính sách bán hàng của Tripical

Quy định đăng tải trên Tripical.vn


I. Quy định về việc đăng bán và tải lên lịch trình


A. Đặt giá và danh mục


Giá cả: Mọi sản phẩm/ lịch trình đăng bán trên Tripical.vn phải có giá. Nếu lịch trình được cung cấp miễn phí, giá cần được đặt là 0 đồng. Trong trường muốn tạo doanh thu, giá phải từ 10,000 đồng trở lên.


Danh mục: Lịch trình đăng tải cần phải được đặt trong danh mục chính xác, phải thuộc cấp độ thứ 2 của ngành hàng tương ứng.


B. Thông tin và hình ảnh


Đồng nhất thông tin: Tiêu đề, hình ảnh, giá cả và các thông tin khác liên quan đến sản phẩm phải thống nhất và phải tuân thủ các quy định chung về đăng tải của Tripical.vn.


Tiêu đề: Tiêu đề sản phẩm phải được viết bằng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, không sử dụng các ký tự đặc biệt và phải rõ ràng mô tả sản phẩm.


Chất lượng hình ảnh: Hình ảnh đăng tải cần có độ phân giải tối thiểu là 800x800 pixel.


Tự tạo nội dung: Nội dung và hình ảnh đăng tải phải do chính người dùng tạo ra. Người dùng không được sao chép hay sử dụng các tài liệu của người khác mà chưa có sự đồng ý.


C. Mô tả và thông tin chi tiết


Mô tả lịch trình: Mô tả cần đầy đủ, giúp người mua có cái nhìn tổng quan về lịch trình, bao gồm các đặc điểm, mục đích, thông tin, và các lưu ý khi sử dụng thực hiện lịch trình.


Tính thực tế: Nội dung lịch trình phải được tự trải nghiệm và kiểm chứng để đảm bảo tính thực tế trước khi đăng tải.


II. Hành vi bị cấm


A. Đánh giá và thẩm định

Không được tự mua và tự đánh giá.


B. Nội dung không phù hợp

Nghiêm cấm đăng tải nội dung thiếu thẩm mỹ, trái với giá trị văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và quy định pháp luật của Việt Nam.


C. Sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân

Không được sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác mà không có sự đồng ý từ họ.


D. So sánh và phá hoại danh tiếng

Không đăng tải nội dung có mục đích so sánh trực tiếp hoặc phá hoại danh tiếng của người bán hoặc tổ chức khác.


III. Quy định về sở hữu trí tuệ


Vi phạm hình ảnh: Tripical.vn sẽ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về vi phạm hình ảnh dựa trên các thông tin và hình ảnh gốc cung cấp từ cả hai bên: người khiếu nại và Người Bán.

Xử lý vi phạm: Trong trường hợp cả người khiếu nại và Người Bán đều cung cấp được file hình ảnh gốc, Tripical.vn sẽ tiến hành gỡ bỏ sản phẩm khỏi trang web do sản phẩm đang trong tình trạng tranh chấp.


Khi bạn đăng tải lịch trình hoặc sản phẩm lên Tripical.vn, điều đó có nghĩa là bạn đã đồng ý tuân thủ tất cả các quy định và điều khoản trên đây.Chế tài vi phạm trong việc đăng tải trên Tripical.vn


I. Mức độ vi phạm và hình thức xử lý gia tăng


A. Vi phạm Nhẹ

Sai danh mục: Đăng tải lịch trình hay sản phẩm trong danh mục không phù hợp.

Lần 1: Cảnh báo và yêu cầu chỉnh sửa trong vòng 48 giờ.

Lần 2: Gỡ bỏ nội dung và cảnh báo tài khoản.

Lần 3: Đình chỉ tài khoản trong vòng 3 ngày.


Sai thông tin giá cả: Đăng giá sản phẩm không rõ ràng hoặc không chính xác.

Lần 1: Cảnh báo và yêu cầu chỉnh sửa trong vòng 48 giờ.

Lần 2: Gỡ bỏ nội dung và cảnh báo tài khoản.

Lần 3: Đình chỉ tài khoản trong vòng 3 ngày.


B. Vi phạm Trung Bình

Sao chép nội dung: Sử dụng hình ảnh hay nội dung của người khác mà không có sự đồng ý.

Lần 1: Gỡ bỏ nội dung và cảnh báo tài khoản.

Lần 2: Đình chỉ tài khoản trong vòng 7 ngày.

Lần 3: Đình chỉ tài khoản trong vòng 30 ngày.


Nội dung gây hiểu lầm: Đăng tải thông tin không chính xác, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Lần 1: Gỡ bỏ nội dung và cảnh báo tài khoản.

Lần 2: Đình chỉ tài khoản trong vòng 7 ngày.

Lần 3: Đình chỉ tài khoản trong vòng 30 ngày.


C. Vi phạm Nghiêm Trọng

Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ: Sử dụng bất hợp pháp hình ảnh, logo, thương hiệu có đăng ký.

Lần 1: Đình chỉ tài khoản trong vòng 30 ngày.

Lần 2: Đình chỉ tài khoản trong vòng 90 ngày.

Lần 3: Tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn.


Nội dung không phù hợp, vi phạm thuần phong mỹ tục: Đăng tải nội dung có liên quan đến sex, chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc.

Lần 1: Đình chỉ tài khoản trong vòng 90 ngày.

Lần 2: Tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn.


II. Quy trình khiếu nại và xử lý


Người khiếu nại cung cấp thông tin: Người khiếu nại cần phải cung cấp thông tin chứng minh quyền sở hữu của mình đối với nội dung được cho là vi phạm.


Xác minh thông tin và liên hệ người bán: Tripical.vn sẽ liên hệ với Người Bán để xác minh thông tin. Người Bán cần phản hồi trong vòng 48 giờ.


Xử lý vi phạm: Tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm và số lần vi phạm trước đó, Tripical.vn sẽ áp dụng các biện pháp tương ứng như đã nêu trên.


Khi bạn đăng tải nội dung lên Tripical.vn, bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ các chế tài vi phạm này. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến việc tài khoản và/hoặc sản phẩm của bạn bị cảnh báo, gỡ bỏ, đình chỉ hoặc khóa.Phí hoa hồng áp dụng trên sàn thương mại điện tử Tripical:

  1. Đối với các lịch trình miễn phí tới người dùng (trippers), Tripical không thu phí hoa hồng.
  2. Đối với các lịch trình có giá bán, Tripical thu:
  • Phí cố định: 1.000 VNĐ
  • Phí hoa hồng: 18% trên giá bán mỗi trip

Các khoản phí chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm các khoản ưu đãi phí hoa hồng trong thời gian khuyến mãi áp dụng đối với các Trip maker.


Băng việc gửi yêu cầu nâng cấp tài khoản, người bán đồng nghĩa ký kết hợp đồng nhà cung cấp với Tripical với nội dung: https://s.tripical.vn/ApHR

Hợp đồng có giá trị hiệu lực ngay khi BQT Tripical duyệt thành công tài khoản người bán (Trip Maker, Trip Designer, Tour operator).