Chính sách sử dụng của Tripical

Tripical là nền tảng thương mại điện tử mà nơi, mà người dùng có thể mua được nội dung số từ kinh nghiệm, lịch trình du lịch (trip itinerary) và dịch vụ đặt chỗ (booking services) từ bên thứ ba là các nhà cung cấp kế hoạch du lịch (Trip maker, Trip designer, Tour operator) và đặt chỗ, phục vụ cho mục đích di chuyển liên quan đến du lịch, tham quan, ăn uống, thư giãn giải trí,..

Tripical không trực tiếp bán hay vận hành tua (tour) du lịch.


Điều khoản sử dụng áp dụng cho bất cứ ai sử dụng trực tiếp và gián tiếp dịch vụ Tripical cung cấp, bao gồm trên nền tảng di động và website.

Xin đọc kỹ điều khoản sử dụng, để nắm bắt thông tin liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân trước, trong và sau khi dùng dịch vụ do Tripical cung cấp.


Bằng việc truy cập dịch vụ, thông tin của Tripical dưới mọi hình thức, bao gồm duyệt web hoặc ứng dụng di động, tạo tài khoản Tripical, tương tác với các tính năng của Tripical cung cấp, tương tác các kế hoạch du lịch (trip plan) trên nền tảng Tripical, tương tác với các nhà cung cấp kế hoạch du lịch (trip maker, trip designer, tour operator),… Đồng nghĩa người dùng hiểu rõ và đồng ý về “điều khoản sử dụng” của Tripical. Nếu bất cứ ai không đồng ý, sẽ không được phép sử dụng hoặc truy cấp bất cứ dịch vụ nào của Tripical.


Nếu người dùng mua lịch trình chuyến đi cho hoặc đi cùng những người dùng khác thông qua Nền tảng Tripical, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân về người dùng đó. Bạn phải có được tất cả sự đồng ý cần thiết của những người dùng này và đảm bảo họ biết, hiểu và chấp nhận Chính sách này trước khi chia sẻ nội dung lịch trình cho họ.


I. Giới Thiệu


Người mua nội dung lịch trình du lịch số trên nền tảng Tripical, sau đây gọi là “tripper”. 

Nhà cung cấp kế hoạch du lịch, sau đây gọi là “trip maker”. Có chức năng, quyền hạn, trách nhiệm cao hơn và bao gồm của “tripper”

Nhà thiết kế kế hoạch du lịch, sau đây gọi là “trip designer”. Có chức năng, quyền hạn, trách nhiệm cao hơn và bao gồm của trip maker.

Nhà cung cấp tua (tour) du lịch, sau đây gọi là “tour operator”. Có chức năng, quyền hạn, trách nhiệm cao hơn và bao gồm của trip designer.


Tripper đại diện cho tất cả người dùng dịch vụ của Tripical.

Trip maker đại diện cho tất cả các nhà cung cấp lịch trình du lịch của Tripical.


II. Sử dụng dịch vụ

1. Tripical cung cấp dịch vụ trực tuyến thông qua trang web và ứng dụng trên thiết bị di động.

2.  Tripical là nền tảng trung gian kết nối giữa tripper và trip maker thông qua cổng thông tin, giao dịch, thanh toán, hợp đồng điện tử.

3. Tripical không đại diện cho nguồn cung cấp cho các lịch trình du lịch, tua du lịch, và các nội dung du lịch mà được cung cấp bởi các trip maker. Tripical chỉ cung cấp nền tảng quảng cáo, giao dịch, thông tin, và hợp đồng điện tử giữa tripper và trip maker, thông qua điều khoản sử dụng.

4. Người mua lịch trình du lịch trên nền tảng Tripical bắt buộc phải là người dùng cuối, với mục đích phi thương mại. Các tripper và trip maker không được lạm dụng nội dung với mục đích đầu cơ thổi giá, sai lệch, lừa đảo hay bất cứ mục đích nào vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc nước sở tại.

5. Các tripper đủ điều kiện sử dụng nền tảng Tripical: là công dân Việt Nam hoặc nước ngoài từ 18 tuổi trở lên; là những đối tượng đang không và chưa từng bị khóa tài khoản bởi Tripical; không là các đối thủ cạnh tranh của Tripical; không tạo nhiều hơn một (1) tài khoản Tripical; không cài đặt cùng một phương thức thanh toán cá nhân trên nhiều hơn một (1) tài khoản.

6. Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào dịch vụ nền tảng của Tripical bất cứ ai vào bất cứ thời điểm nào bởi bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn tại các điều khoản sử dụng.

7. Các thông tin được các trip maker đăng tải có thể thô tục không chuẩn mực, thiếu tính chính xác, không phù hợp hoặc gây nguy hiểm khác mà vượt qua sự kiểm soát của Tripical.

Tripical không chứng thực hay xác nhận tính chính xác của nội dung đăng tải, nhưng vẫn sẽ có trách nhiệm loại bỏ các nội dung không phù hợp dưới sự báo cáo và chứng minh từ người dùng hoặc cơ quan chức năng. Do đó, tất cả tripper sử dụng nội dung được trip maker đăng tải trên Tripical nhận thức bản thân sẽ tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi rủi ro có thể xảy ra trong quá trình áp dụng thực tế nội dung.

8. Tripical không thể đảm bảo tính an toàn tuyệt đối về thông tin, các cuộc tấn công mạng, lỗi phát sinh, virus mạng gây hại và các lỗi hệ thống vượt ngoài khả năng kiểm soát của Tripical.

Tripical có thể tạm đình chỉ hoặc xóa nội dung, ứng dụng vì bất kỳ lý do gì, bao gồm việc vận hành và bảo trì hạ tầng mạng.

9. TRIPICAL KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ XUẤT NHẬP CẢNH, HẠN CHẾ CỦA CHÍNH QUYỀN, HAY BẤT KỲ RỦI RO LIÊN QUAN ĐIỂM ĐẾN CỦA TRIPPER; TRIPICAL KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO SỰ MẤT MÁT TỔN HẠI VỀ MẶT THỂ CHẤT, TÌNH THẦN HOẶC VẬT CHẤT TƯ TRANG MÀ XẢY RA VỚI CÁC TRIPPER BẤT LUẬN CÓ LIÊN QUAN HAY KHÔNG ĐẾN NỘI DUNG, ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TRIPICAL BỞI CÁC TRIP MAKER.


10. CÁC TRIPPER SỬ DỤNG DỊCH VỤ NỘI DUNG CUNG CẤP BỞI TRIPICAL, SẼ CÓ THÊM CHUẨN BỊ VỀ MẶT KIẾN THỨC VÀ KINH NGHIỆM TỐT HƠN CHO CHUYẾN ĐI CỦA BẢN THÂN, NHƯNG KHÔNG CÓ THÊM SỰ ĐẢM BẢO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHÁC BỞI TRIPICAL.